Dr. John van Schaik studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het Godsbeeld van de laat antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esoterische christendom.

 

Logo John van Schaik

ESOTERISCH CHRISTENDOM

John van Schaik verzorgt cursussen over: ontstaan christendom, joodse esoterie, islam, soefisme, kerken langs de zijderoute, boeddisme, hindoeïsme, scholastiek, verlichting, Isaac Newton, rozenkruisers, vrijmetselarij, theosofie en moderne esoterie.

Verschijnt 9 december 2021

Contact

John van Schaik
Hendrik Consciencestraat 9
B-8530 Harelbeke
België
Tel. (0032)(4)76092195
johnvschaik@skynet.be

John van Schaik

Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Hij heeft veel gepubliceerd over gnostieke, mystieke en esoterische onderwerpen.

Esoterie

Het begrip esoterie staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

Back to Top