CV / Publicaties

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr. John L. M. van Schaik

Persoonlijke gegevens

Geboren: 5 juli 1956 te Delft (Nl) Gehuwd, twee kinderen

Adres: Hendrik Consciencestraat 9, B-8530 Harelbeke België

Telefoon: (0032)(4)76092195, Email: johnvschaik@skynet.be

 

Opleidingen/scholing

HAVO, St. Stanislascollege (pater jezuïten), te Delft

Middelbare Land- en Tuinbouwschool, 1974-1975

Sociale Academie Humanistisch Verbond (zonder diploma), 1980-1982

Hoger Management voor non-profit organisaties, 1983-1984

Vakcursussen kleinschalig ondernemen, 1985-1987

Diploma café licentie, 1992

Propedeuse HBO A’dam, docent Godsdienst/levensbeschouwing, 1991

Universitaire studie (middeleeuwse) geschiedenis te Utrecht/Antwerpen, 1987-1992

Onderwerp doctoraalscriptie: De plaats en betekenis van het verstand in de mystieke weg van Jan van Ruusbroec.

Promotie-onderzoek Godgeleerdheid/Theologie, Utrecht/Nijmegen 2004.

Onderwerp: Unde malum – vanwaar het kwaad. Dualisme bij manicheeërs en de katharen. Een tekstvergelijkend onderzoek.

 

Werkervaring/functies

Boerenknecht, 1975-1977

Therapeutisch tuinmedewerker (Stichting Arta, instelling voor verslaafdenzorg), 1978-1980

Psycho-sociale hulpverlener (Stichting Arta), 1980-1982

Coördinator non-profit organisatie (Stichting Arta: personeel, financiën, overheid), 1982-1989

Docent levensbeschouwing verbonden aan Zon en Schild te Amersfoort, 1983-1984.

Begeleider startende ondernemingen (Stichting Arta), 1989-1992

Voorzitter/beheerder Stichting Onder Dak (beheer/verhuur van c. 10 panden), 1985-1992

Zelfstandig ondernemer (Ruusbroec-Symposia, congresorganisatie bureau), 1992-1998

Adjunct-directeur/programmamaker cultureel programma Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, 1998-2002.

Directeur/voorzitter/oprichter Origenes-Instituut (doel: stimuleren van de dialoog tussen het zg. kerk- en zg. vrije christendom), 1995 – 2013

Docent de jaarcursus Westerse Esoterie & Oosterse Wijsheid van het Origenes-Instituut 2000 –

Docent aan het postacademisch onderwijs, HOVO Windesheim; HOVO Den Haag;

HOVO Erasmus Universiteit; HOVO VU, HOVO Tilburg University.

Hoofdredacteur BRES, magazine voor religie, wetenschap en gnosis, 2006 – 2013

Docent en studiecoördinator Religiestudies aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen, 2009 – 2018

Docent Davidsfonds-Academie (B.), Amarant (B.), Vormingplus Kortrijk (B.), 2013 –

————————–

John van Schaik (1956) studied medieval mysticism and gnosticism at the University of Utrecht and the University of Antwerp. He did his PhD at the Catholic University of Nijmegen on a comparative Study of Dualism among the Manichaeans and Cathars. He has published a lot in the field of esoteric Christianity.

—————————

 

 

Publicaties

J.L.M. van Schaik, ‘De mystieke inwijdingsweg van Jan van Ruusbroec’, in: G. Quispel e.a., Mystiek in onze tijd, Zeist 1993 (auteurs: prof.dr. G. Quispel, prof.dr. H. Blommestijn, dr. J. van Oort, dr. B. Pranger, drs. J. Slavenburg)

J. L. M. van Schaik (red.), De Rozenkruisers ontsluierd, Zeist 1994 (auteurs o.m.: dr. C.G. Manusov-Verhage, drs. H.van Haperen, drs. P.F.W. Huys, drs. J.L.M. van Schaik)

J. L. M. van Schaik (red.), Ik, Mani, apostel van Christus, Zeist 1994 (auteurs o.m.: prof.dr. J. van Oort, drs. Chr. Gruwez, drs. R. van Vliet, drs. J.L.M. van Schaik)

J. L. M. van Schaik (red.), Van Aristoteles tot Steiner. De metamorfose van het denken, Zeist 1995

Poort van het licht. Manichese hymnen en psalmen, (vert. en toelichting) N. van der Heyde & J. L. M. van Schaik, Zeist 1995

J. L. M. van Schaik (red.), Karma en reïncarnatie. Vroeger, nu en in de toekomst, Zeist 1995

J. L. M. van Schaik (red.) Ontmoeting Landbouw & Zorg, Zutphen 1997

J. L. M. van Schaik (red.), Het beeld van Jezus Christus door de eeuwen heen. In gnostiek, mystiek en esoterie, Zeist 2002 (auteurs o.m.: drs. J. Slavenburg, drs. Chr. Gruwez, dr. A.E.G. van der Meer, prof.dr. C. van der Kooi, drs. W. Schuwirth, prof.dr. G. Quispel).

J.L.M. van Schaik, Unde malum – vanwaar het kwaad? Dualisme bij manicheeërs en katharen. Een vergelijkend onderzoek, Kampen 2004.

J.L.M. van Schaik, Christuservaringen van vroeger en nu. Een historisch kritische beschouwing, Kampen 2005

J.L.M. van Schaik, In het hart is Hij te vinden. Een geschiedenis van de christelijke mystiek, Zeist 2005.

J.L.M. van Schaik, Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena, Zeist 2006 (met vertaling in Engels, Duits, Frans, Spaans, Tjechisch).

J.L.M. van Schaik (red.), De hermetische schakel, Ten Have 2006. Met bijdragen van prof. dr. R. van den Broek, dr. Tj. van den Berk, dr. H.de Jong, dr. J.van Schaik, drs. J. Slavenburg.

J.L.M. van Schaik (red.), Levenskunst. Aspecten van de vrijeschool, Christofoor 2006

J.L.M. van Schaik, De katharen. Feit en Fictie, Ten Have, 2007 (2e druk).

J.L.M. van Schaik & Seyed M. Azmayesh, Een ontmoeting met Jezus in christendom en islam,Ten Have, 2008.

J.L.M. van Schaik, B. Baan, Chr. Gruwez, De bronnen van het christendom, Christofoor 2008.

J.L.M. van Schaik, Antroposofie en gnostiek. Zeist 2009.

J.L.M. van Schaik (red.), Arta. Zingeving en verslaving. Een verslag van 33 jaar ervaring, Zeist 2009.

J.L.M. van Schaik & J. Slavenburg, Westerse Esoterie en Oosterse Wijsheid, Deventer 2010.

J.L.M. van Schaik, B. Baan, Chr. Gruwez, Urquellen des Christentums, Stuttgart 2011.

J.L.M. van Schaik e.a., De vrijheidsimpuls van de islam, Zeist, voorjaar 2012

J.L.M. van Schaik, B. Baan, Chr. Gruwez, Het kwaad als uitdaging, Zeist, voorjaar 2012.

J.L.M. van Schaik & J. Slavenburg, Geheimen en onthullingen van de westerse esoterie. Magie, mythen en mystiek, Utrecht 2012

J.L.M. van Schaik & J. Slavenburg, De bronnen van de westerse esoterie, Magie, mythen en mystiek, Utrecht 2013

J.L.M. van Schaik, Chr. Gruwez, C. ter Horst, The Impuls of Freedom in Islam, Spring Valley (USA) 2014

J.L.M. van Schaik, Ketters. Een geschieddenis naast de kerk, Leuven 2016

J.L.M. van Schaik, De katharen. Tussen werkelijkheid en fictie, Amsterdam 2017

J.L.M. van Schaik, Meer licht! Het christelijk manicheïsme van Rome tot Turfan, Amsterdam 2019

J.LM. van Schaik & J. Slavenburg, Hermes Trismegistus. Hermopolis, Florence, Leuven, Amsterdam, Zutphen 2020

 

 

 

Wetenschappelijke artikelen

 

J. L. M. van Schaik, ‘Unde malum. A comparitive studie. Dualism by manichaeans and cathars’, in: Manichaean Studies Newsletter, nr. 19, 2005.

J. L. M. van Schaik, ‘Het manichese dualisme: een probleem’, in Tijdschrift voor Theologie, 45e jaargang, juli/augustus/september (2005).

J.L.M. van Schaik, ‘Cathars, Albigenians and Bogomils. Possible influence of Manichaean ideas among these sects’, in: Encyclopaedia Iranica, New York 2006.

J.L.M. van Schaik, ‘Ontwikkelingen in het esoterische christendom in Nederland’, in Handboek voor Religies in Nederland, Boekencentrum voorjaar 2008

J.L.M. van Schaik, ‘Jezus in de esoterie’, in: Kerk en Theologie 61(2010)338-349.

J.L.M. van Schaik, ‘Simon Stevin en het hermetisme’, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis in Brugge, 151/1(2014)235-236.

 

 

 

Contact

John van Schaik
Hendrik Consciencestraat 9
B-8530 Harelbeke
België
Tel. (0032)(4)76092195
johnvschaik@skynet.be

John van Schaik

Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Hij heeft veel gepubliceerd over gnostieke, mystieke en esoterische onderwerpen.

Esoterie

Het begrip esoterie staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

Back to Top