Cursus ‘Bijbellezen zonder kerk’ Najaar 2021 Kortrijk (B.) live

 

Afbeeldingsresultaten voor codex sinaiticus

 

Wie van ons heeft de Bijbel gelezen? Antwoord: ja, bij de catechisatie! Maar dat is bijbellezen door de bril van tweeduizend jaar kerkelijke traditie. Wat gebeurt er wanneer we het Oude Testament niét lezen als de voorloper van het Nieuwe Testament, maar als de Tenach, het heilige boek van de joden? We lezen dan bijvoorbeeld in Genesis 3 dat Adam en Eva niet uit het paradijs zijn verdreven omdat ze van de appel aten, maar omdat God wilde voorkomen ‘dat de mens ook nog plukt van de boom des levens’. En wist u dat er ook in de Tenach staat te lezen dat God een vrouw had met de naam Sophia en dat zij de schepster is. Dat lezen we in het Spreukenboek hoofdstuk 8 vanaf vers 22.

De Tenach bevat vele geheimen. Die op het spoor komen geeft een enorme verrijking en kan religie een nieuwe betekenis geven. Daarbij maken we gebruik van een massa aan ‘buitenbijbelse’ joodse religieuze geschriften, zoals de pseudepigrapha en de Dode Zee rollen.

Kent u ze – de vier evangelisten van het Evangelion, het Nieuwe Testament? Weet u dat Marcus en Johannes hun evangelie beginnen bij de Doop in de Jordaan, terwijl Lucas en Mattheus beginnen bij de geboorte van Maria. En dat pas in de loop van de derde eeuw de canon van het Nieuwe Testament is vastgesteld. Dat toen de vele apocriefe evangeliën zijn verbannen en de vele gnostieke evangeliën tot ketterse geschriften zijn verklaard. Zoals de Nag Hammadi geschriften die in 1945 zijn gevonden.

Ook het Nieuwe Testament kent vele geheimen die we vaak niet hebben meegekregen. Close reading – met de Griekse en Latijnse tekst ernaast – geeft vaak een geheel nieuwe kijk op het Nieuwe Testament, het ontstaan van het christendom en op de vraag: ‘Wie is Jezus de Christus?’

Inhoud

Les 1 De wordingsgeschiedenis van het Oude Testament. De pseudepigrapha en de Dode Zee rollen van de essenen.

Les 2 Schepping(en) en verdrijving uit het paradijs. Genesis 1, 2 en 3.

Les 3 De vrouw van God: Asjerah, Sophia, de Koningin van de Hemel.

Les 4 Heilige vrouwen of hoeren? Of hoe bijbelvertalers van tempelpriesteressen prostituees maakten.

Les 5 De Mensenzoon in de visioenen van Ezechiël, Jesaja en Daniël.

Les 6 De wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament. De apocriefen en de Nag Hammadi geschriften.

Les 7 Hoe lees je het Nieuwe Testament: historisch, mythisch of allegorisch. Of: bestaan wonderen?

Les 8 De vier geboorteverhalen: is de Zoon van God mens geworden bij de geboorte of bij de Doop in de Jordaan?

Les 9 De opstandingsverhalen met behulp van de eerste brief aan de Korinthiërs van Paulus.

Les 10 De Handelingen der Apostelen en de Apocalypse van Johannes.

 

Deze cursus wordt georganiseerd in een uniek samenwerkingsverband tussen: Davidsfonds Kortrijk/Bissegem, Davidsfonds Kuurne, Davidsfonds Harelbeke, Dekenaat Kortrijk, Protestantse Kerk Kortrijk, Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk.

Plaats: Parochiaal Centrum De Zindering, Nedervijver 1.06, Kortrijk

Data: 10 maandagnamiddagen van 18.00 tot 20.00 uur.
sept 20 en 27;
okt 4-11-18-25;
nov 8-15-22-29

Kosten: € 150,-.

 

Inschrijving en info bij: jan.demarcke@gmail.com

 

——————-

AANMELDEN
Als u belangstelling heeft voor deze cursus en zich wilt aanmelden, kunt u een email sturen naar: johnvschaik@skynet.be
Gaarne uw naw gegevens, de naam van de cursus en het aantal deelnemers vermelden. U krijgt bericht als uw aanmelding is ontvangen.

Contact

John van Schaik
Hendrik Consciencestraat 9
B-8530 Harelbeke
België
Tel. (0032)(4)76092195
johnvschaik@skynet.be

John van Schaik

Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Hij heeft veel gepubliceerd over gnostieke, mystieke en esoterische onderwerpen.

Esoterie

Het begrip esoterie staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

Back to Top