Cursus ‘Grote spirituele denkers’ Mei 2021 Kortrijk (B.) online

Grote spirituele denkers in de Middeleeuwen

 

 

De bronafbeelding bekijken

 

De twaalfde eeuw wordt wel de ‘Renaissance van de Middeleeuwen’ genoemd. Het is de bloeiperiode van de mystiek en de scholastiek. Soms kunnen we zelfs zeggen ‘mystieke scholastiek’ of ‘scholastische mystiek’. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381). Jan zegt: ‘zoek in je ziel en je vindt God’. We bestuderen zijn hoofdwerk De Gheestelike Brulocht. We maken kennis met de natuurmysticus Bonaventura (1211-1274), de Franciscaanse magister in Parijs die zegt: ‘mediteer op de waarneming van de natuur en je vindt God’. Maar dan krijgen we Thomas van Aquino (1225-1274), de grote scholasticus. Thomas zegt: ‘God is niet te kennen’. Het gevolg daarvan is dat we sindsdien moeten geloven. Daar zou de ‘sybille van de Rijn’ Hildegard von Bingen (1098-1179) het grondig mee oneens zijn geweest, want God is viriditas, de groenkracht in de gehele schepping.

 

In deze cursus volgen we deze vier spirituele figuren in hun zoektocht naar de ‘waarheid’. Tenminste de ‘waarheid’ zoals die in de Middeleeuwen werd beleefd en onder woorden werd gebracht.

 

Tijd: vier dinsdagavonden 18, 25 mei, 1, 8 juni, 19.30-21.30

Plaats:  Uw eigen kot

Info: www.avansa-mzw.be

 

 

De eerste reeks vond plaats in het najaar van 2020: Grote spirituele denkers in de Oudheid:

De westerse spirituele traditie begint niét bij Plato en Aristoteles, maar bij Pythagoras (zesde eeuw voor Christus). Hij is de eerste die zich een filosoof noemt. Zijn kosmologie van de muzikale harmonie der sferen is van enorme invloed geweest in de westerse spirituele traditie. Vrouwen spelen nauwelijks een rol in de spirituele traditie van de oudheid. Of toch niet! Wat dacht u van Maria Magdalena, de apostola apostolorum volgens de kerkelijke traditie. Volgens de gnostieke traditie is zij de meest ingewijde leerlinge die de apostelen onderwijst. De herinterpretatie van Plato door de grote filosoof Plotinus (204-270) leidt tot het neo-platonisme dat via de christelijke engelenleer van pseudo-Dionysius de Areopagiet (vijfde eeuw na Christus) van grote betekenis is geweest voor de christelijke mystieke traditie. Tot slot behandelen we kerkvader Augustinus (354-430), één van de founding fathers van het westerse christendom.

 

 

——————-

AANMELDEN
Als u belangstelling heeft voor deze cursus en zich wilt aanmelden, kunt u een email sturen naar: johnvschaik@skynet.be
Gaarne uw naw gegevens, de naam van de cursus en het aantal deelnemers vermelden. U krijgt bericht als uw aanmelding is ontvangen.

Contact

John van Schaik
Hendrik Consciencestraat 9
B-8530 Harelbeke
België
Tel. (0032)(4)76092195
johnvschaik@skynet.be

John van Schaik

Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Hij heeft veel gepubliceerd over gnostieke, mystieke en esoterische onderwerpen.

Esoterie

Het begrip esoterie staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

Back to Top