Cursus ‘Nag Hammadi geschriften’ oktober/november 2020 Breda (Nl.)

Cursus ‘Nag Hammadi geschriften’

Afbeeldingsresultaten voor nag hammadi codex

De vondst van de gnostieke teksten in Nag Hammadi heeft onze kijk op het vroege christendom enorm veranderd. De gnostieke christenen waren niet zomaar een marginaal verschijnsel, maar vormden in de eerste eeuwen een serieuze bedreiging voor het evangelische (nog niet: katholieke) christendom. De eerste zin van ons credo: ‘ik geloof in één God’ is een directe reactie op het gnostieke christendom dat geloofde in twee goden: één goede en één slechte God. ‘Geboren uit de maagd Maria’ is evenzo een reactie op het gnostieke christendom. Zonder het gnostieke christendom is het katholieke (en protestantse en byzantijnse) christendom eigenlijk niet te begrijpen.
‘Onder Pontius Pilatus’ (credo) benadrukt de historische Jezus Christus, terwijl het gnostieke christendom het zogenaamde docetisme leert. Dat is dat de Zoon van God nooit echt mens is geworden, maar slechts in schijn. Het gnostieke christendom is veel meer geïnteresseerd in de kosmische dimensie van de Christus en veel minder in de aardse verschijning. In de Nag Hammadi-geschriften wemelt het dan ook van een veelheid aan bovenzinnelijke goden die door middel van mystiek inzicht (gnosis) kunnen worden geschouwd.

De katholieke kerkvaders gingen heftig tekeer tegen hun gnostieke broeders. We bestuderen waarom ze dat deden. In de Middeleeuwen steekt het gnostieke christendom opnieuw de kop op in de vorm van de katharen. Nu is een heuse kruistocht het gevolg. We besteden ook aandacht aan de leer van de katharen. Tegenwoordig steekt het gnostieke christendom opnieuw de kop op. Enerzijds in de pseudo-esoterie van De Da Vinci Code en anderzijds als serieus religieus alternatief voor het katholieke christendom. Ook om die reden is het van belang kennis te nemen van het gnostieke christendom door de eeuwen heen.

Opsomming onderwerpen per college:
College 1 Het ontstaan van het christendom, 29 september 2020
College 2 Het Nieuwe Testament, 6 oktober
College 3 De Nag Hammadi bibliotheek, 13 oktober
College 4 Het gnostieke Apocryphon Ioanni, 1, 27 oktober
College 5 Het gnostieke Apocryphon Ioanni, 2, 3 november
College 6 Het gnostieke Evangelie van Maria, 10 november
College 7 Kerkvaders tegen de gnostiek, 17 november
College 8 De katharen, 24 november
College 9 Had Jezus kinderen? 1 december
College 10 Het gnostieke christendom anno nu, 8 december

 

Plaats: De Nieuwe Veste, Breda (Nl.)

Data: zie hierboven, Tijd: 10.25 – 12.10 uur

Info: www.hovobrabant.nl

 

 

——————-

AANMELDEN
Als u belangstelling heeft voor deze cursus en zich wilt aanmelden, kunt u een email sturen naar: johnvschaik@skynet.be
Gaarne uw naw gegevens, de naam van de cursus en het aantal deelnemers vermelden. U krijgt bericht als uw aanmelding is ontvangen.

Contact

John van Schaik
Hendrik Consciencestraat 9
B-8530 Harelbeke
België
Tel. (0032)(4)76092195
johnvschaik@skynet.be

John van Schaik

Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Hij heeft veel gepubliceerd over gnostieke, mystieke en esoterische onderwerpen.

Esoterie

Het begrip esoterie staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

Back to Top