Cursus ‘Tussen hamer en aanbeeld’ Voorjaar 2021 ? (B.) online

 

 

Vrijmetselaars, vijanden van de kerk
Gewone en esoterische vrijmetselarij
De mythe van de Da Vinci CodeNog niet zo lang geleden werden vrijmetselaars beschouwd als de duivel in hoogsteigen persoon. Althans, dat was wat de Kerk ons voorschotelde of misschien wel voorloog. Zo smeedden de vrijmetselaars snode plannen om alles waar de Kerk voor stond omver te werpen. Geloofden ze in God? Zaten zij achter de schoolstrijd? Voerden ze enge rituelen uit in hun loges? Waren ze voorstander van een seculiere staat?Dr. John van Schaik scheidt de feiten van de fictie en schetst een betrouwbaar en onbevooroordeeld beeld van de vrijmetselarij. Hoe is ze ontstaan en waarom? Bestaan er verschillende vormen? Hadden de vrijmetselaars invloed op de patriottenopstand in de Noordelijke Nederlanden, de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, de Franse Revolutie en het ontstaan van België?
Indien mogelijk bezoeken we onder leiding van een vrijmetselaar een vrijmetselaarsloge in de regio. Dit is facultatief en nadere informatie volgt tijdens de cursus.

Data: Vr.  van 14 tot 16 uur 

Locatie : ?

Info: /www.davidsfonds.be/academie

 

——————-

 

——————-

AANMELDEN
Als u belangstelling heeft voor deze cursus en zich wilt aanmelden, kunt u een email sturen naar: johnvschaik@skynet.be
Gaarne uw naw gegevens, de naam van de cursus en het aantal deelnemers vermelden. U krijgt bericht als uw aanmelding is ontvangen.

Contact

John van Schaik
Hendrik Consciencestraat 9
B-8530 Harelbeke
België
Tel. (0032)(4)76092195
johnvschaik@skynet.be

John van Schaik

Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Hij heeft veel gepubliceerd over gnostieke, mystieke en esoterische onderwerpen.

Esoterie

Het begrip esoterie staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

Back to Top