Cursussen

CURSUSSEN, LEZINGEN en SYMPOSIA JOHN VAN SCHAIKJan van Ruusbroec

————–

Als u belangstelling heeft voor een van de genoemde cursussen, lezingen of symposia en zich wilt aanmelden, kunt u een email sturen naar: johnvschaik@skynet.be  Gaarne uw naw gegevens, de naam van de cursus, de lezing of het symposium en het aantal deelnemers vermelden. U krijgt bericht als uw aanmelding is ontvangen.

Contact

John van Schaik
Hendrik Consciencestraat 9
B-8530 Harelbeke
België
Tel. (0032)(4)76092195
johnvschaik@skynet.be

John van Schaik

Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Hij heeft veel gepubliceerd over gnostieke, mystieke en esoterische onderwerpen.

Esoterie

Het begrip esoterie staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

Back to Top