Symposium ‘Manischeïsme: licht en duisternis’, 20 november 2021 (Nl.)

Symposium
Manicheïsme – Katharisme – Heden
Ziet! De laurier is weer groen geworden!

Eerbetoon aan Roland van Vliet
20 november 2021

Afbeeldingsresultaten voor Katharen duif Monument Minerva. Grootte: 213 x 160. Bron: www.pinterest.com

Programma

09:15 u. Zaal open (wees op tijd i.v.m. registratie)
10:00 u. Welkom en korte inleiding
10:15 u. Voordracht John van Schaik
11:00 u. Voordracht Loek Dullaart
11:55 u. Lunch / boekverkoop
13:00 u. Voordracht Jelle van der Meulen
13:45 u. Werkgroep ronde 1 (met koffie)
14:45 u. Werkgroep ronde 2
15:45 u. Plenair: actuele vragen, samenvatting en afsluiting
Aansluitend boekverkoop
16.15 u. Voor belangstellenden:
Manicheïsche Christusmeditatie – Marja Pel
Aansluitend (± 16:40 u) boekverkoop

Plaats: Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24
3707 GL Zeist

Aanmelding: Uitsluitend door storting van € 45,- op NL87 TRIO 0338 4618 33 t.n.v. Stichting Gedachtengoed Roland van Vliet.
Nadere informatie: m.pel-adema@online.nl.
NB: i.v.m. de Corona maatregelen is de lunch NIET inbegrepen. Graag eigen lunchpakket meenemen! Koffie, thee, water en sap zijn
beschikbaar.
——————-

AANMELDEN
Als u belangstelling heeft voor dit symposium en zich wilt aanmelden, kunt u een email sturen naar: johnvschaik@skynet.be
Gaarne uw naw gegevens, de naam van het symposium en het aantal deelnemers vermelden. U krijgt bericht als uw aanmelding is ontvangen.

Contact

John van Schaik
Hendrik Consciencestraat 9
B-8530 Harelbeke
België
Tel. (0032)(4)76092195
johnvschaik@skynet.be

John van Schaik

Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Hij heeft veel gepubliceerd over gnostieke, mystieke en esoterische onderwerpen.

Esoterie

Het begrip esoterie staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

Back to Top