Symposium ‘Modern manicheïsme’ 21 november 2020 Zeist (Nl.)

Symposium ‘Modern manicheïsme’ Manicheïsme – Katharen – Heden

Ziet! De laurier is weer groen geworden!

Afbeeldingsresultaten voor montségur

 

In november 2018 werd door de Stichting Gedachtengoed Roland van Vliet en Manicheïsme een symposium georganiseerd onder de titel: Manicheïsme – Eerbetoon aan Roland van Vliet. Nu willen wij in het turbulente jaar 2020, vier jaar na het overlijden van Roland van Vliet, een vervolg op deze veelbezochte dag bieden.

Toen op 16 maart 1244 ten gevolge van de inquisitie ‘de laatste Katharen’ werden verbrand, profeteerde een troubadour: ‘Maar, na 700 jaar zal de laurier weer groen worden op de plaats der crematie van de martelaren!’

In de vele voordrachten binnen en vanuit de Academie voor Persoonlijk Meesterschap en Sociale Kunst heeft Roland naast het centrale thema Manicheïsme, Antroposofie en Christologie, veel aandacht besteed aan de Katharen. Bij de reizen naar Zuid-Frankrijk en Spanje stond dit gedachtengoed centraal.

Bij Roland gaat het daarbij niet om een historische terugblik, maar in een doorwerking van de onderliggende ideeën naar ons eigen leven en onze eigen tijd. Vandaar de titel van dit symposium:

De dag is geplooid rondom drie inleidingen die door drie deskundigen zullen worden gehouden:

John van Schaik – Katharisme

Loek Dullaart – Ketterstromen tot in onze tijd

Christine Gruwez – Manicheïsme en Katharen: de vraag van het dualisme

In workshops rondom deze inleidingen kunnen aspecten van het geheel in kleine groepjes nader worden onderzocht.

Datum: Zaterdag 21 nov. 2020

Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist (Nl.)

——————-

AANMELDEN
Als u belangstelling heeft voor dit symposium en zich wilt aanmelden, kunt u een email sturen naar: johnvschaik@skynet.be
Gaarne uw naw gegevens, de naam van het symposium en het aantal deelnemers vermelden. U krijgt bericht als uw aanmelding is ontvangen.

Contact

John van Schaik
Hendrik Consciencestraat 9
B-8530 Harelbeke
België
Tel. (0032)(4)76092195
johnvschaik@skynet.be

John van Schaik

Dr. John van Schaik is afgestudeerd op middeleeuwse mystiek en gepromoveerd op de katharen en de manicheeërs. Hij heeft veel gepubliceerd over gnostieke, mystieke en esoterische onderwerpen.

Esoterie

Het begrip esoterie staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

Back to Top